Vyjadrenie MHK Kežmarok ku šíreniu dezinformácií „nového hokejového klubu“

Informácie uverejnené na niekoľkých komunikačných kanáloch sú nepravdivé.

Informácie uverejnené na niekoľkých komunikačných kanáloch sú nepravdivé. „Nový hokejový klub“ nie je členom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) ani Mestského športového klubu (MŠK) Kežmarok. Na plagátoch je neprávom použité logo SZĽH, erb a názov mesta Kežmarok.

Vyzývame preto rodičov na opatrnosť pred šírením zavádzajúcich a klamlivých informácií na rôznych komunikačných kanáloch. Zverejnením týchto faktov len pokračujú dezinformácie a klamstvá šírené medzi športovú verejnosť v Kežmarku.

V meste Kežmarok pôsobí iba jeden oficiálny hokejový klub – MHK Kežmarok, ktorý je právoplatným členom MŠK Kežmarok a SZĽH.

Vedenie MHK Kežmarok sa dôrazne ohradzuje voči zneužívaniu a schovávaniu sa za meno MHK Kežmarok a šíreniu dezinformácií medzi rodičov a širokú verejnosť.

Takzvaný klub, Hokejový klub mládeže Kežmarok, ktorým sa vedenie propaguje, klubom vlastne nie je. „Klub“ nie je členom SZĽH ani členom MŠK Kežmarok a takzvané vedenie tohto klubu si chce dokazovať svoje ambície jedného z rodičov, ktorý chce dokázať, že len on je spasiteľom hokeja v meste Kežmarok.

Je na škodu a v neprospech celého hokejového hnutia v meste Kežmarok, že svojím konaním potrestali svoje deti a urobili z nich rukojemníkov. Taktiež je poľutovaniahodné, že svojím prístupom znehodnotili dvojročnú prácu, ktorou sa vedenie MHK Kežmarok snažilo oživiť hokej v meste Kežmarok.

Je smutné, že p. Klempa a iniciátor p. Kaprál, ktorí sú dnes vo vedení tohto tzv. klubu sú tí, o ktorých v meste Poprad nechcú ani počuť. A títo ľudia si chcú svoje ambície a nekalé praktiky presadiť v meste Kežmarok.

Vedenie MHK Kežmarok voči skupine, ktorá chce presadzovať svoje ambície, rozvíjať svoje aktivity a budovať svoje ego na základe dezinformácii a klamstiev šírených v širokej hokejovej rodine zvažuje právne kroky.

František Duda                                Peter Hoffman
riaditeľ MHK Kežmarok             prezident MHK Kežmarok

One comment

Join the Conversation

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *