Rodičovské príspevky

Všetky rodičovské príspevky je potrebné platiť na transparentný účet klubu.

  • Výška rodičovského príspevku: 20 €/mesiac,
  • Do poznámky uviesť: meno dieťaťa,
  • Variabilný symbol: mesiac, za ktorý sa platí
  • IBAN transparentného účtu: SK98 0900 0000 0051 5227 6041

Ďakujeme.