Kontakty

Adresa:
MHK KEŽMAROK o.z.
Trhovište 4
P.O.BOX 9
060 01 Kežmarok

IBAN:
SK58 1111 0000 0066 1572 1012

IČO:
37790013

Mail:
info@mhkkezmarok.sk

Prezident klubu
Peter Hoffman
0903 902 966

Riaditeľ klubu
František Duda
0911 056 555
frantisek.duda56@gmail.com

Tréner seniorov
Vladimír Mrukvia
0908 975 565

Tréner detí
Vladimír Mrukvia