Kontakty

Adresa:
MHK KEŽMAROK o.z.
Trhovište 4
P.O.BOX 9
060 01 Kežmarok

IBAN:
SK58 1111 0000 0066 1572 1012

Transparentný účet:
SK98 0900 0000 0051 5227 6041

IČO:
37790013

Mail:
info@mhkkezmarok.sk

Prezident klubu
Rastislav Polák
0918 701 847

Riaditeľ klubu
František Duda
frantisek.duda56@gmail.com
0911 056 555