Ako nám môžete pomôcť?

Vážení priatelia hokeja,

pokiaľ zvažujete poukázanie 2 % Vašich daní za rok 2018 na registrované organizácie, chceme Vám dať do pozornosti, že jednou z týchto registrovaných organizácií je aj Občianske združenie Mestský hokejový klub Kežmarok.

Budete k tomu potrebovať tieto tlačivá:

Ak ste zamestnanec:
Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane.
Zamestnávateľ Vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane – z neho si môžete vypočítať 2 % z dane. Ak predstavujú menej ako 3,32 eur, bohužiaľ nemôžete 2 % venovať. Obidve tlačivá najneskôr do 30. apríla 2018 doručte na príslušný daňový úrad v mieste bydliska.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:
V daňovom priznaní vyplňte oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov… Ak 2 % nepredstavujú aspoň 3,32 eur, bohužiaľ nemôžete 2 % venovať.

Ak zodpovedáte za právnickú osobu:
V daňovom priznaní vyplňte oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov… Svoje 2 % môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre jednu organizáciu je však 8,30 eur.

V tlačivách prosím použite nasledovné údaje:

Názov: Mestský hokejový klub Kežmarok
Sídlo: Trhovište 4, 060 01 Kežmarok
Právna forma: občianske združenie
IČO: 37790013

Ďakujeme Vám za pomoc!